Tisztelt Érdeklődő, Kedves Vásárló!

Üdvözöljük honlapunkon és köszönjük megtisztelő bizalmát!

Kérjük, hogy mielőtt megrendelését véglegesítené, előtte figyelmesen olvassa el a dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha az ÁSZF-el, a honlap és web áruház használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy akár egyedi igénye volna, kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

1. Bevezetés

Alább részletezett Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről Volent Zsolt EV-re, mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a Volent Zsolt EV-től árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a szegedrums.hu  (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő az 2013. évi V. törvény (Polgári Törvényköny, továbbiakban: PTK) 8:1§(1.)bek: 3.pont) értelmében fogyasztónak minősül.

Eladó adatai

Cégnév: Volent Zsolt EV.
Képviselő: Volent Zsolt
Cég székhelye: 6729 Szeged, Adai u. 18.
Levelezési cím: 6729 Szeged, Adai u. 18.Telefon: +36/30-396-28-43
Eladó email címe: info@szegedrums.hu szegedrums@gmail.com
Nyilvántartásba-vételi szerv: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nyilvántartási szám: 52041266
Adószám: 68644318-2.26

Honlap: https://szegedrums.hu

Bankszámlaszám: 10401268-50526875-72741001

Tárhelyszolgáltató adai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőség: info@mhosting.hu

Weboldal: mhosting.hu

A Felek közötti szerződés és az ÁSZF nyelve: Magyar. A jelen ÁSZF 2014.03.01-től érvényesek Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. Vevő az Üzletben és a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

2. A Honlap használata, rendelés

A Honlapon történő megrendelésnek NEM feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellett szereplő összegben kifejezve.

Akciós termék esetén a korábbi ár áthúzva jelenik meg a kedvezményes ár felett. Vevő a megrendelni kívánt termékeket a “Kosárba” ikonnal helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár). A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma módosítható. Megrendelés esetén Vevő megadja számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. A “Megrendelés” ikonra kattintva Vevő megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy azonnali visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelésről. Eladó a rendelést e-mailben,  igazolja vissza a Vevőnek. Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Vevőnek. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Vevő kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre. Eladó jogosult előleget kérni Vevőtől azon termékekre, amelyeket kifejezetten Vevő rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart.

3. Fizetés, Szállítás

Vevő a következő fizetési módok közül választhat:

  • készpénzes fizetés a futárnál
  • online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül.
  • eladó bankszámlájára történő előre utalás

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől.
A kiszállítást Magyarországon 0-40 kg-ig a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi, de az Eladó megbízhat harmadik céget is (továbbiakban: Szállítmányozó). A küldemény csomagszámát Vevő telefonon kérheti ki Eladótól, ennek alapján követheti nyomon a küldemény hollétét. Vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-16 óra között) történő átvétele. Az átvételre Vevő, illetve a Vevő által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb személy jogosult. A kiszállítás várható napjáról és időpontjáról a Vevő a Szállítmányozóval utóbbi ügyfélszolgálati telefonszámán tud egyeztetni. A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Vevőre, ezért Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint

  • a) megtagadni az átvételt,
  • b) kárjegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral, annak egy példányát megtartani. Vevő bármilyen sérülést köteles az Eladónak haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 24 órán belül írásban, vagy telefonon jelenteni.

Futárral történő szállítás esetén a házhozszállítás díja a GLS szállítócég aktuális tarifa táblázata alapján történik.
100000.- azaz százezer forint felett a szállítás ingyenes.

Csomagsúly Fuvardíj / csomag (Ft)
0,1 – 2 kg 1 400 Ft
2,1 – 3 kg 1 665 Ft
3,1 – 5 kg 1 790 Ft
5,1 – 10 kg 1 970 Ft
10,1 – 15 kg 2 100 Ft
15,1 – 20 kg 2 540 Ft
20,1 – 25 kg 2 920 Ft
25,1 – 30 kg 3 300 Ft
30,1 – 40 kg 4 320 Ft
Utánvét összege Díja
10 000 Ft-ig 410 Ft
20 000 Ft-ig 535 Ft
50 000 Ft-ig 765 Ft
100 000 Ft-ig 960 Ft
150 000 Ft-ig 1 300 Ft
499 999 Ft-ig a beszedett érték 0,8 %-a

4. Elállás joga

A 17/1999. Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Vevő köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladó által meghatározott címre visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán vevő vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. A vevőnek felróható késedelem esetében a Ptk. általános kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Eladó köteles a Vevő által megfizetett összeget az elállástól számítva 30 napon belül banki átutalással visszatéríteni Vevőnek. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.

Vevő nem élhet az elállás jogával olyan termék esetén, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, különösen a következő termékek esetében: CD-k, DVD-k, szoftverek, szoftvert is tartalmazó eszközök, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását megbontották, illetve húrok, pengetők, dobverők, karbantartó eszközök amelyek használatbavétele megtörtént.

5. 30 napos pénz-visszafizetési garancia

A 4. pontban részletezett elállási jogot Eladó 30 naptári napra hosszabbítja meg abban az esetben, ha Vevő a terméket az eredeti csomagolásban, tovább értékesítésre alkalmas állapotban, a használat látható nyomai nélkül szolgáltatja vissza. Ezen kritériumnak meg nem felelés esetén Eladó az értékcsökkenéssel arányos kártérítésre jogosult a visszafizetendő vételárból. Vevő nem élhet a 30 napos pénz-visszafizetési garanciával abban az esetben, ha Eladó a terméket Vevő külön kérésére szerezte be, tehát egyébként készleten nem tartja.

6. Jótállás, Szavatosság

A jótállási idő: az új, 10.000.- forint feletti árú tartós fogyasztási cikkekre a törvényben előírt 12 hónap. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

A jótállási igény a jótállási jegy, vagy Volent Zsolt EV. által kiállított számla másolatával bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A fogyasztási cikk szervizbe juttatásának költsége a Vevő-t terheli.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

  • a) Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén
  • b) Karbantartási – tisztítási munkák esetén.
  • c) Nem Volent Zsolt EV.szervíze által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
  • d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra.
  • e) Használt cikkek vásárlása esetén.

Vevő a teljesítés időpontjától számított kétéves (használt dolog esetén egy éves) elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét Eladóval szemben úgy, hogy bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. A jótállási körbe nem eső termékeinkre (pengető, húr, dobbőr, dobverő, tisztítószerek, karbantartó eszközök, stb) a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időt vállalunk.

7. Visszaküldés

Amennyiben a Vevő a terméket az Eladónak visszaküldi (elállás, 30 napos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. A termék szállítási költsége elállás, 30 napos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén a Vevő-t terheli. Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, vagy a jótállási jegyet. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket futárszolgálattal küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át. Elállás és 30 napos pénz-visszafizetési garancia esetén a terméket az Eladó által meghatározott címre kell visszajuttatni.

8. Tulajdonjog fenntartása

A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevő az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Vevő nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

9. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

Szeged, 2020.08.30.